Niepełnosprawność a ubezpieczenie na życie

Niepełnosprawność a ubezpieczenie na życie

Stan zdrowia osoby kupującej ubezpieczenie na życie jest dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego niezwykle ważny. Stan zdrowia przyszłego klienta pozwala bowiem ubezpieczycielowi ocenić ryzyko, jakie przyjdzie mu ponieść w związku ze sprzedażą polisy danej osobie. Wiele osób zastanawia się więc czy w przypadku niepełnosprawności możliwe jest wykupienie ubezpieczenia na życie, czy też osoby niepełnosprawne nie mają takiej możliwości?

Osoby niepełnosprawne nie będą miały kłopotów, gdy zechcą wykupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku ubezpieczenia NNW rodzaj i stopień niepełnosprawności nie mają większego znaczenia. Inaczej jednak wygląda kwestia kupienia przez nie indywidualnego ubezpieczenia na życie. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych osoby niepełnosprawne mogą napotkać wiele problemów, gdy zechcą kupić indywidualne ubezpieczenie na życie.

Przed podpisaniem umowy na ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę między innymi stan zdrowia osoby, która chce kupić indywidualne ubezpieczenie na życie. To standardowa procedura, której ubezpieczyciele nie pomijają również w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Jednak w ich przypadku biorą pod uwagę także dodatkowe czynniki:

rodzaj niepełnosprawności;

pozostawanie lub nie przez osobę zainteresowaną kupieniem ubezpieczenia na życie pod stałą opieką lekarską;

to czy kondycja zdrowotna jest stała, ulega polepszeniu, czy wręcz przeciwnie – stan zdrowia ulega pogorszeniu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo dobrze przyjmują, gdy osoba niepełnosprawna dołącza kompleksową dokumentację medyczną. Warto między innymi przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, w którym potwierdzi on, że stan zdrowia nie ulega pogorszeniu, a w związku z tym ryzyko zgonu nie jest większe niż w przypadku osób zdrowych. Tego typu zaświadczenie plus dokumentacja medyczna znacznie zwiększą szanse na kupno polisy na życie przez osobę ubezpieczoną. Warto wiedzieć, że nikłe szanse na kupienie polisy mają osoby, u których niepełnosprawność powstała niedawno.

Sprawdź również: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-na-zycie

Similar Posts:

Leave a Comment