Czy można odziedziczyć pieniądze z polisy na życie?

W trosce o swoich bliskich co raz więcej osób decyduje się wykupić polisę na życie. Komu zostaną przekazane pieniądze z polisy po śmierci osoby ubezpieczonej?
Osoba uposażona

Podczas podpisywania umowy z ubezpieczyciele osoba wykupująca polisę na życie musi wskazać osobę uposażoną, czyli osobę, której po śmierci właściciela polisy zostaną przekazane pieniądze. Jako osobę uposażoną można wskazać jedną lub więcej osób. Mogą, ale nie muszą, to być osoby spokrewnione. Właściciel polisy na życie może także podzielić pieniądze z odszkodowania. Może zastrzec, że na przykład 2/3 sumy zostanie przekazane współmałżonkowi, a 1/3 dziecku. Osobę uposażoną można w każdym momencie obowiązywania polisy zmienić. W tym celu niezbędne jest skontaktowanie się z agentem, który sprzedał nam polisę i złożenie stosownego oświadczenia.

Jak otrzymać pieniądze z polisy na życie?

Osoba uposażona, której przysługuje wypłata świadczenia po śmierci ubezpieczonego powinna zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę. Wstępnie roszczenie o wypłatę świadczenia można zgłosić również korzystając z infolinii zakładu ubezpieczeniowego. Pracownik infolinii poinformuje osobę uposażoną, jakie dokumenty musi zgromadzić, aby pieniądze zostały jej wypłacone. Najczęściej są to:
wypełniony formularz zgłoszeniowy. Można go ściągnąć ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, otrzymać od lub bezpośrednio w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego;
– akt zgonu osoby ubezpieczonej, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu;
– kserokopia dowodu osobistego osoby uposażonej.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wymagać także dodatkowych dokumentów

Często są one wymagane w przypadku, kiedy zgon bł skutkiem nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zażądać dokumentów na temat okoliczności wypadku.

Pieniądze z polisy na życie nie wchodzą do masy spadkowej, nie otrzymają ich inni członkowie rodziny. Jedyny wyjątek to sytuacja, kiedy osoba ubezpieczona nie wskazała osoby uposażonej.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *