O grupowych ubezpieczeniach na życie

O grupowych ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenia na życie to także polis grupowe. Są one w Polsce bardzo popularne. Często chętniej przystępujemy do grupowego ubezpieczenia niż kupujemy indywidualną polisę na życie. Z ubezpieczeń grupowych mogą skorzystać tylko osoby zatrudnione.

To dobre rozwiązanie, gdyż ubezpieczenia te są stosunkowo elastyczne pod względem oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wysokości sum ubezpieczenia.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń grupowych?

 

Ich podział został dokonany w oparciu kryterium opłacania składek. W zależności od tego, kto je opłaca wyróżniamy ubezpieczenia grupowe:
– dobrowolne;
– sponsorowane;
– mieszane.

Ubezpieczenia dobrowolne polegają na tym, iż składka jest opłacana w całości przez pracownika. Co miesiąc z wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę potrącana jest składka na ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczeń sponsorowanych całą składkę opłaca pracodawca. Opłacana przez pracodawcę składka jest obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można o tym zapomnieć w chwili rozliczania się z fiskusem. Ubezpieczenia mieszane łączą w sobie cechy polis opisanych wyżej. Część składki jest w tym przypadku opłacana przez pracownika, a część przez jego pracodawcę.

Jaka suma ubezpieczenia?

 

Sumy ubezpieczenia w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie mogą mieć formę:
– proporcjonalną do zarobków, które osiąga osoba ubezpieczona. Wysokość sumy ubezpieczenia jest więc ustalana indywidualnie. Dopasowuje się ją do otrzymywanego co miesiąc wynagrodzenia w kwocie brutto;
– kwoty stałej. Suma świadczenia zostaje w tym przypadku podana kwotowo.

Cechy charakterystyczne grupowej polisy na życie

Ubezpieczenie grupowe zapewnia ochronę nie tylko posiadaczowi polisy, ale także członkom jego najbliższej rodziny. To dlatego wiele osób uważa, że są one bardziej korzystną opcją niż indywidualna polisa na życie. Bardzo ważny jest także fakt, iż stan zdrowia osoby ubezpieczającej się nie ma większego znaczenia. Grupową polisę na życie mogą więc wykupić także osoby w nie najlepszej kondycji zdrowotnej.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *