O grupowych ubezpieczeniach na życie

O grupowych ubezpieczeniach na życie

Mówiąc o ubezpieczeniach na życie koniecznie trzeba wspomnieć o tych dostępnych w zakładach pracy czyli o grupowych ubezpieczeniach na życie. Wiele osób bardzo chętnie decyduje się na ten rodzaj ubezpieczeń na życie. Jakie są zalety grupowego ubezpieczenia na życie? Czy rzeczywiście jest to ubezpieczenie, które warto wybrać?

Różne możliwości opłacania składki

Wśród grupowych ubezpieczeń na życie wyróżnić można kilka rodzajów. Jako kryterium wzięto pod uwagą to, kto jest płatnikiem składek. Uwzględniając to kryterium wyróżniamy więc:

  • sponsorowane ubezpieczenia na życie;
  • dobrowolne;
  • mieszane.

W przypadku sponsorowanych ubezpieczeń na życie składką opłacana jest przez pracodawcę. Zgodnie z przepisami, które aktualnie obowiązują w naszym kraju, opłacana przez pracodawcę składka obciążona jest podatkiem od osób fizycznych. Nie można o tym zapomnieć w momencie dokonywania rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ubezpieczeniami dobrowolnymi zostały określone te ubezpieczenia grupowe, w których składkę opłacają sami pracownicy. Polega to na tym, że każdego miesiąca od należnego wynagrodzenia za pracę pracodawca potrąca składkę, którą przekazuje zakładowi ubezpieczeń. Ubezpieczenia grupowe mieszane łączą warianty, które opisaliśmy wyżej, czyli część składki opłaca pracodawca, a część płaci osoba, która zdecydowała się na grupowe ubezpieczenie na życie.

Największe zalety grupowego ubezpieczenia na życie

Firma ma możliwość wynegocjowania z towarzystwem ubezpieczeniowym lepszych warunków niż klienci indywidualni, dlatego grupowe ubezpieczenia na życie są tańsze i oferują dość szeroki zakres ochrony. Ochroną towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje zarówno osobę, która kupiła polisę jak i członków jej najbliższej rodziny. Odszkodowania są wypłacane, gdy osoba ubezpieczona ciężko zachoruje, ulegnie wypadkowi, umrze jej rodzic. Plusem grupowych ubezpieczeń na życie jest również to, że nie trzeba robić badań lekarskich. Do tego można liczyć na świadczenie ekstra, na przykład za pobyt w szpitalu.

Similar Posts:

Leave a Comment