O instalacjach fotowoltaicznych słów kilka

O instalacjach fotowoltaicznych słów kilka

Emitowana przez Słońce energia jest tania. Przed najbliższe setki lat nie ulegnie wyczerpaniu. Coraz częściej korzystamy z niej, aby produkować czysty, nazywany „zielonym” prąd.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne pojawiły się jeszcze w ubiegłym stuleciu. Jeszcze w latach 80. XX wieku w amerykańskim stanie Kalifornia została uruchomiona pierwsza w świecie elektrownia, w której do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest promieniowanie słoneczne.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Jedno ogniwo fotowoltaiczne ma niewielką moc; jest ona tak mała, że wytwarzanie energii elektrycznej nie jest możliwe. Dlatego też pojedyncze ogniwa są łączone ze sobą szeregowo lub równolegle. Połączone ze sobą ogniwa tworzą panel fotowoltaiczny. Instalacje fotowoltaiczne osiągną największą sprawność, gdy panele zostaną zamontowane pod odpowiednim kątem i we właściwym miejscu. Najczęściej panele fotowoltaiczne montuje się na dachach spadzistych; do montażu nadają się dachy, które są nachylone pod kątem przynajmniej 25 stopni. Maksymalny kąt nachylenia dachu to 45 stopni. Najwyższą sprawność panele osiągają, gdy zostaną zamontowane na południowej połaci dachu. Nie mogą ich zacieniać wysokie drzewa, sąsiadujące z domem budynki, komin. Montując panele w zacienionych miejscach zwiększa się ryzyko ich uszkodzenia. Dach to oczywiście nie jest dzisiaj jedyne miejsce, w którym montuje się panele fotowoltaiczne. Istnieją rozwiązania, które umożliwiają montaż paneli także w ogrodzie, na balkonie/tarasie, ścianie szczytowej domu. Dzięki specjalnym konstrukcjom można dzisiaj zamontować panele fotowoltaiczne również na płaskim dachu.

Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa, z których składają się panele fotowoltaiczne wytwarzane są z krzemu. W zależności od tego, jak postać tego pierwiastka zostanie wykorzystana, ogniwa fotowoltaiczne dzielą się na:

 ◦ polikrystaliczne;

 ◦ monokrystaliczne;

 ◦ amorficzne.

Systemy, w których pracują instalacje fotowoltaiczne to: on grid, off grid. W systemie off grid instalacja fotowoltaiczna pracuje niezależnie od sieci energetycznej.

Similar Posts:

Leave a Comment