Metody programowania cnc

Metody programowania cnc

Programowanie cnc jest bardzo ściśle związane z obróbką skrawaniem. Programowanie polega tutaj na przygotowaniu zboru instrukcji dla programowalnej obrabiarki cnc. Na podstawie dostarczonych instrukcji zadaniem obrabiarki jest już w pełni automatyczne wykonanie zadanego przedmiotu.

Metody programowania cncProces tworzenia przedmiotów w oparciu o przygotowane w ten sposób oprogramowanie jest dodatkowo nadzorowany przez wykwalifikowanych pracowników, którzy w razie zaistnienia takiej potrzeby mogą wprowadzić poprawki lub wręcz zatrzymać obrabiarkę. Istnieje kilka sposobów na programowanie obrabiarek.

Po pierwsze jest to programowanie cncrealizowane przez wykwalifikowanego pracownika. Może być to połączone z koniecznością zaprojektowania danego przedmiotu w specjalnym programie komputerowym lub też analizą tak przygotowanego przez projektanta modelu trójwymiarowego, na podstawie którego powstawać będzie określony przedmiot, część czy inny element.

Wtedy na bazie informacji, które można odczytać zarówno z samego modelu jak i z odpowiedniej dostarczonej wraz z nim dokumentacji możliwe jest programowanie obrabiarek cnc. W bardzo dużym stopniu przypomina to proces programowania robotów przemysłowych.

Tutaj, po napisaniu i przetestowaniu oprogramowania, można już uruchomić je w odpowiedniej obrabiarce. Sam proces programowania może być nieco inny w zależności od typu wykorzystywanych w danym zakładzie maszyn. Pracownicy, którzy przygotowują tego rodzaju programy, najczęściej sami mają stosowne doświadczenie w obróbce metalurgicznej, w tym także na obrabiarkach ręcznych. Innym podejściem jest zastosowanie takiego oprogramowania do projektowania elementów i części, które jest w stanie po zakończeniu procesu projektowania wygenerować odpowiedni program konieczny do  stworzenia w danej obrabiarce zaprojektowanego przedmiotu.

Procesy te mogą być w pełni rozdzielone, jak również mogą odbywać się w ramach tego samego zakładu, wtedy automatyczne programowanie obrabiarek cnc może być o wiele bardziej wydajne bowiem doskonale wiadomo na jaki rodzaj obrabiarek cnc przygotowany powinien być automatycznie wygenerowany program, który może być jeszcze dodatkowo zweryfikowany przez człowieka.

Zobacz również: http://www.edgecam.pl/workflow

Similar Posts:

Leave a Comment