Bazy firmowe i dane osobowe

Bazy firmowe i dane osobowe

Jak wiadomo bazy danych firm stanowią serce nie jednego programu firmowego, aczkolwiek w codziennym ich użytkowaniu, oczywiście programów a nie samym baz dochodzić może do powstawania pewnego rodzaju błędów czy też problemów związanych z użytkowaniem takich programów. Nie mówiąc już o możliwości dodania nowej funkcjonalności do takiego oprogramowania.

Problem pojawia się wtedy gdy bazy firm w Polsce zawierają na przykład dane osobowe czy też dane wrażliwe takie jak adresy firm. Nie zawsze osoby, które pracują w przypadku takiego oprogramowania mogą mieć dostęp do takich danych osobowych.

bazy firm w Polsce

Bazy firmowe i dane osoboweDlatego też firmy zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ich ochrony, jeśli w oprogramowaniu które jest zmieniane, ulepszane lub po prostu poprawiane pojawiać będą się błędy, nie zawsze da się przecież wtedy skorzystać z tak zwanych danych testowych. Pomijając fakt, że bazy firm podlegać muszą odpowiedniej ochronie, to osoby które mają do nich dostęp powinny być osobami odpowiednio upoważnionymi do możliwości skorzystania z takich danych, na ogół wymaga to podpisania stosownej klauzuli o poufności danych osobowych czy też po prostu należytego przeszkolenia takich osób. To samo tyczy się sytuacji gdy baza firm zawiera dane wrażliwe, a dostęp mają do niej zwykli pracownicy konkretnej firmy. Także oni powinni podpisywać, zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych, stosowne dokumenty.

bazy firm

Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych, można mówić o danych osobowych już wtedy gdy są do informacje dosyć podstawowe nie mówić już o danych wrażliwych, gdzie wymagania mogą być jeszcze bardziej szczegółowo określone. Chodzi oczywiście o zagwarantowanie należytej ochrony takich informacji co jest chyba dla każdego z nas zrozumiałe. Szczegółowe informacje zawarte są w treści samej ustawy gdzie zresztą dokładnie wymienia się co może być określone jako dane osobowe, a jakie dane mogą zostać zakwalifikowane nawet jako dane wrażliwe, które podlegają przecież szczegółowej ochronie.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *