Latest Posts

Jakość życia na emeryturze

Jakość życia na emeryturze

Kiedy przechodzimy wreszcie na upragnioną emeryturę, jest rzeczą oczywistą, że również potrzebujemy środków do życia. Jako, że fundusze, które oferuje państwowa emerytura najczęściej nie wystarczają nam na podstawowe potrzeby większość z osób starszych zamiast wypoczywać po kilkudziesięciu przepracowanych latach, szuka…
Read more

Rynek pracy spawacza

Rynek pracy spawacza

Skoro spawacz zajmuje się poprawnym złożeniem wszelkich stalowych konstrukcji, to jego miejsce pracy znajduje się praktycznie wszędzie tam, gdzie znaleźć można te konstrukcje, a więc na placach budowy, w halach, fabrykach, a także na terenie kolei.