Ubezpieczenie na życie: sposób na ochronę bliskich

Ubezpieczenie na życie: sposób na ochronę bliskich

Coraz większa liczba Polaków decyduje się na wykupienie polisy na życie. Ubezpieczenie na życie kupują osoby w bardzo różnym wieku. Dają one możliwość zabezpieczenia bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. W chwili zgonu ubezpieczonego jego bliscy otrzymają pieniądze bez problemów, nie zostaną także obciążeni podatkiem.

Jak wypłacane są pieniądze?

W chwili zgonu ubezpieczonego, pieniądze, które zgromadził on na polisie otrzymuje osoba uposażona. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń, nie ma konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Ile czeka się na pieniądze?

N a wypłatę świadczenia z polisy na życie zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni od chwili, kiedy nastąpiło zgłoszenie roszczenia. Termin ten jest jednak często skracany przez ubezpieczyciela i osoby uprawnione otrzymują pieniądze wcześniej. Warto w tym miejscu podkreślić, że w sytuacji kiedy toczyłoby się postępowanie spadkowe, na świadczenie trzeba byłoby czekać znacznie dłużej.

Kiedy został określony spadkobierca

W przypadku ubezpieczenia na życie pieniądze zawsze przekazywane są osobie uposażonej, czyli wskazanej przez ubezpieczonego. W postępowaniu spadkowym mają prawo wziąć udział osoby, którym zmarły z własnej woli nie przekazałby żadnych pieniędzy. Pieniędzmi, które osoba uposażona otrzyma z polisy nie musi z nikim się dzielić.

Czy trzeba zapłacić podatek?

Pieniądze wypłacane osobom uposażonym z polisy na życie są zwolnione z podatku od spadków. Pamiętajmy, że w przypadku osób, które nie należą do tak zwanej pierwszej grupy spadkobierców, podatek mógłby być naprawdę bardzo wysoki. Ubezpieczenie na życie nie tylko chroni osoby bliskie na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale zwalania je także z obowiązku płacenia podatku do Urzędu Skarbowego.

Jednym z bardziej skutecznych sposobów na ochronę swoich bliskich jest ubezpieczenie na życie. Pieniądze z polisy przekazywane są przez zakład ubezpieczeń jedynie osobie uposażonej. Są także zwolnione od podatku. Jest to bez wątpienie kolejny ich atut.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *