Ubezpieczenia na życie a wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenia na życie a wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedając polisy na życie stosują w nich tak zwane wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których polisa przestaje działać. Stosowanie wyłączeń ma chronić interesy ubezpieczycieli; stosując wyłączenia ubezpieczyciele zabezpieczają się przed koniecznością wypłaty odszkodowań tym klientom, którzy świadomie biorą wzięli udział w ryzykownych zdarzeniach.

Skutki terroru

W przypadku, gdy właściciel polisy nie odbywa zagranicznych podróży, takie postępowanie towarzystwa ubezpieczeniowego wydaje się nie mieć sensu. Ale w odniesieniu do osób, które często podróżują, w tym do krajów, w których ryzyko wybuchu stanu wyjątkowego czy wybuchu wojny jest wysokie, takie wyłączenie zaczyna nabierać sensu. Przed podpisaniem umowy należy dopytać czy wyłączenia dotyczą udziału czynnego, czy biernego. Jest to istotna różnica; w interesie osoby ubezpieczonej leży, aby wyłączenia dotyczyły tylko udziału czynnego.

Alkohol lub środki odurzające

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania osobom, które spowodowały wypadek będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Co więcej, odszkodowanie nie zostanie wypłacone również ofierze wypadku, która była pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Udział w ryzykownych zajęciach sportowych

Jako ryzykowną aktywność fizyczną niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uznają nie tylko ekstremalne dyscypliny sportowe. Za taką aktywność może zostać na przykład uznana jazda na rowerze górskim czy pływanie kajakiem. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które takie dyscypliny uważają za ryzykowne stosują zwyżkę składki lub umieszczają je w wyłączeniach – uprawiając różne sporty warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy.

Z odmową wypłaty świadczenia osoby, które kupiły ubezpieczenie na życie spotkają się także, gdy w ankiecie medycznej podadzą nieprawdziwe informacje czy zatają, że leczą się na chorobę przewlekłą. Również w sytuacji, gdy szkoda jest skutkiem niedbalstwa, polisa nie działa.

Similar Posts:

Leave a Comment