Przygotowanie miejsca na działce służącego składowaniu materiałów budowlanych

Przygotowanie miejsca na działce służącego składowaniu materiałów budowlany

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, tak aby: nie stanowiły zagrożenia dla innych osób, nie wykraczały poza granice działki, nie zostały zniszczone w wyniku działania czynników atmosferycznych (to ostatnie interesuje przede wszystkim inwestora)..

Najłatwiej zabezpieczyć materiały, wynajmując aluminiowe kontenery o odpowiednich rozmiarach (średni miesięczny koszt wynajmu kontenera wynosi od 500 do 800 zł). Kontener musi stać na wypoziomowanym, utwardzonym i odwodnionym terenie, w przeciwnym razie sam może stanowić zagrożenie dla ekipy budowlanej oraz innych osób. Powinien również znajdować się w odległości minimum 5 m od placu budowy. Na stosunkowo niewielkich działkach, na których planuje się budowę kompaktowego domu jednorodzinnego, każdy skrawek przestrzeni przydaje się w czasie budowy. Dlatego niekiedy konieczne okaże się wycięcie drzew lub krzewów na działce

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., właściciele działki nieplanujący prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej mogą dokonać wycinki bez zezwolenia odpowiednich podmiotów.

Łatwiej jest również wyciąć większe i starsze drzewa – od stycznia można bez zezwolenia usunąć ze swojej działki drzewo: o obwodzie pnia 100 cm, mierzonym na wysokości 130 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca, wszystkich odmian klonu, platanu oraz robinii); o obwodzie pnia 50 cm, mierzonym na wysokości 130 cm (w przypadku reszty gatunków drzew). Nowelizacja ustawy zwiększyła również liczbę możliwości pozwalających na wycinkę krzewów bez zezwolenia – obok roślin nieprzekraczających 10 lat łatwiej jest teraz usunąć także krzewy o powierzchni mniejszej niż 25 m2.

Similar Posts:

Leave a Comment