Przygotowanie działki pod budowę domu – najważniejsze formalności

Przygotowanie działki pod budowę domu – najważniejsze formalności

Po zakupie działki budowlanej można przystąpić do planowania wszystkich prac, dzięki którym powstanie dom.

Warto wiedzieć wcześniej, jak krok po kroku wygląda przygotowywanie działki pod budowę oraz o czym pamiętać przy zlecaniu kolejnych prac. Działka budowlana wymaga wielu prac wstępnych, zanim zostanie wykonany pierwszy wykop pod fundamenty. Jej przygotowanie jest nie tylko konieczną formalnością – im dokładniej zostaną przeprowadzone wszystkie roboty, tym dom będzie bezpieczniejszy i łatwiejszy w użytkowaniu. Ten krótki poradnik pomoże sprawnie rozpocząć budowę domu marzeń.

Złożenie dokumentów potrzebnych do wybudowania domu.

Na początku koniecznie jest skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy, takich jak: projekt domu w 4 egzemplarzach wraz z zaświadczeniem, że autorzy projektu należą do regionalnych izb branżowych; wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znanego jako „MPZP”; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeśli działki nie obejmuje MPZP; mapy sytuacyjno-wysokościowej zleconej geodecie (najlepiej w skali 1:500), która przyda się przy realizacji projektu domu. Średni koszt jej wykonania wynosi 1600 zł; raportu określającego warunki techniczne oraz koszty dostawy mediów, ustalanego we współpracy z najbliższymi dostawcami prądu, gazu i wody; mapy ewidencyjnej działki w skali 1:1000, uzyskanej w wydziale geodezji i ewidencji gruntu gminy, dzielnicy lub miasta; oświadczenie potwierdzające prawa do użytkowania działki budowlanej. Wszystkie te dokumenty powinny zostać złożone w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego, które w ciągu 21 dni może zgłosić wszelkie zastrzeżenia. W szczególnych przypadkach, kiedy np. działka budowlana znajduje się na stromej skarpie lub na zboczu, konieczne mogą okazać się dodatkowe ekspertyzy geologiczne stwierdzające, jakie działania będą potrzebne do zabezpieczenia terenu przed osunięciem. Projekt domu trzeba dostosować do opinii specjalistów. Warto pamiętać, że jeśli np. obszar oddziaływania domu wykracza poza teren działki, starostwo może uznać, że samo zgłoszenie budowy nie wystarczy i trzeba postarać się również o pozwolenie

Similar Posts:

Leave a Comment