Prawa kredytobiorcy przy kredytach konsumenckich

Prawa kredytobiorcy przy kredytach konsumenckich

Każdy kredyt gotówkowy czy nawet pożyczka, o ile jest zobowiązaniem odpłatnym, zostanie uznany w świetle obowiązującego w Polsce prawa za kredyt konsumencki, na mocy odpowiedniej ustawy. Z tego tytułu kredytobiorcy mają wiele ważnych uprawnień, z których mogą sobie nawet nie zdawać sprawy.

Ustawa o kredycie konsumenckim

W dniu 12 maja 2011 roku weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą przez umowę o kredyt konsumencki rozumieć należy umowę o kredyt w wysokości nieprzekraczającej kwoty 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca udziela w zakresie swojej działalności lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Kredytem konsumenckim zostaną uznane w szczególności:

  • pożyczki pozabankowe,
  • kredyty gotówkowe udzielane przez banki,
  • pozostałe kredyty bankowe,
  • umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, o ile jest on zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • kredyty, w których kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  • kredyty odnawialne.

Prawa kredytobiorców przy kredytach konsumenckich

Wspominana ustawa o kredycie konsumenckim nadaje kredytobiorcom lub pożyczkobiorcom wiele ważnych uprawnień. Przede wszystkim mogą oni spłacić kredyt w całości lub w części przed terminem wskazanym w umowie. Pożyczkobiorca lub  kredytobiorca może też odstąpić od umowy pożyczki lub kredytu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podawania uzasadnienia swojej decyzji. Dodatkowo przy odstępowaniu od umowy kredytowej konsument nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Kredytodawca lub pożyczkodawca może jedynie wymagać od niego zapłaty odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

O uprawnieniu do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego klient firmy pożyczkowej lub banku powinien być poinformowany pisemnie, wraz ze wskazaniem formularza koniecznego do wypełnienia w takiej sytuacji.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *