Ośrodki badawcze i naukowe – inwestycje ratujące życie

Ośrodki badawcze i naukowe – inwestycje ratujące życie

Ośrodki naukowe i badawcze oprócz wspierania polskiej gospodarki, dzięki wykorzystaniu nowych technologii przyczyniają się do opracowywania najnowocześniejszych leków i terapii medycznych. Prowadzone w nich badania i prace naukowe dają szansę ciężko chorym pacjentom na poprawę komfortu życia i powrót do zdrowia. Naukowcy każdego dnia podejmują wyzwania, skupiające się wokół działań mających na celu ratowanie życia milionów ludzi na całym świecie.

W Warszawie od kilku lat funkcjonują dwie jednostki, które mają ogromny wpływ na przyszłość medycyny i rozwój nauki – Centrum Naukowo-Przemysłowe i Oddział Badań Wczesnych Faz. Utworzone zostały przez firmę Roche Polska we współpracy z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Co się tam robi?

Oddział Badań Wczesnych Faz dzięki pracy naukowców przyczynia się do powstawania i rozwoju nowych leków i innowacyjnych terapii pomocnych w walce z ciężkimi chorobami. Jest to pierwszy ośrodek tego typu w Polsce. Swoją renomę i skuteczność zawdzięcza wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze badaczy oraz wykorzystaniu i rozwijaniu działań z zakresu biotechnologii, teleinformatyki i informatyki.

Badania kliniczne realizowane przez Oddział Badań Wczesnych Faz pozwalają naukowcom analizować zagadnienia dotyczące biorównoważności i bezpieczeństwa leków oraz monitorowania farmakodynamiki i farmakokinetyki. Realizowane są także badania potwierdzające słuszność koncepcji, a także badania I i II fazy, w tym także te, dotyczące pierwszego podania opracowanych leków pacjentom.

Dlaczego to takie ważne?

Inwestowanie w rozwój jednostek badawczych i ich tworzenie jest niezwykle ważne, gdyż opracowanie i wdrożenie nowych metod leczenia to wieloletni i bardzo skomplikowany proces. Wymaga on posiadania ogromnej, specjalistycznej wiedzy i przeprowadzenia wielu badań przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Oddział Badań Wczesnych Faz już w pierwszym roku swojego działania przeprowadził 10 badań klinicznych, w których udział wzięło aż 125 pacjentów onkologicznych.

Similar Posts:

Leave a Comment