Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty pieniędzy?

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty pieniędzy?

Do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych należy polisa od odpowiedzialności cywilnej. Wykupienie ubezpieczenia OC to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych należy autocasco. Czy są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może posiadaczowi polis OC lub/i AC nie wypłacić pieniędzy?

Na osobie ubezpieczonej ciążą pewne obowiązki. Jeżeli nie będzie ich wypełniał i w efekcie dojdzie do szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty należnego mu świadczenia z polisy. Sytuacje, w których zakład ubezpieczeń ma prawo tak postąpić opisane są w dołączanych do umowy Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy OC

Najczęściej na wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie mogą liczyć osoby w sytuacjach, gdy:
kolizja lub wypadek zostały spowodowane przez kierującego pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub narkotyków;
samochód nie miał ważnych badań technicznych;
pojazdem kierowała osoba nie posiadająca prawa jazdy, a właściciel zezwolić jej na użytkowanie go.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC

Powodem odmowy wypłaty odszkodowania mogą być między innymi sytuacje, gdy:
kierowca winny spowodowania wypadku był pod wpływem narkotyków, alkoholu lub środków odurzających;
doszło do kradzieży samochodu, gdyż właściciel pozostawił w nim kluczki i dowód rejestracyjny.

Zarówno w przypadku polisy OC jak i AC lista wyłączeń może być znacznie dłuższa. Dlatego kupując ubezpieczenie należy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Ile czeka się na odszkodowanie?

Zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na wypłatę odszkodowania z polisy OC. Osoba, która nie otrzyma w tym terminie odszkodowania, ma prawo do przyznania ustawowych odsetek od przyznanej kwoty. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia może się przedłużyć, jeżeli brakuje na przykład dokumentów na temat wypadku. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest jednak powiadomienie ubezpieczonego na piśmie. W przypadku AC termin wypłat odszkodowania z reguły także wynosi 30 dni.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *