Do hydroizolacji potrzebna nam tylko folia w płynie. MIT!

Do hydroizolacji potrzebna nam tylko folia w płynie. MIT!

Choć dobry preparat uszczelniający to podstawa, należy pamiętać, że sama folia w płynie nie wystarczy.

Owszem, montaż uszczelnienia zespolonego rozpoczynamy od naniesienia wybranego produktu w zagruntowane wcześniej naroża oraz wszystkie połączenia ścian i ścian z podłogą, jednak strefy te zabezpieczamy dodatkowo np. taśmą uszczelniającą Sopro DBF 638 i narożnikami elastomerowymi Sopro EDE, które zatapiamy nakładanej izolacji, a brzegi pokrywamy ponownie masą uszczelniającą. Nie zapominajmy o zaizolowaniu przepustów rurowych za pomocą wzmocnionej flizeliną uszczelki Sopro EDMW 081, zaś odpływ zabezpieczamy za pomocą uszczelki elastomerowej podłogowej Sopro EDMB 082. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych, podobnie jak narożniki i taśmy uszczelniające, należy zatopić w masie uszczelniającej Sopro FDF 525 lub Sopro DSF® 523.

Istotne jest, by uszczelnienie wykonać także na przyległych do podłogi ścianach, na wysokość co najmniej 15 cm.

Ponadto, wszystkie strefy o zwiększonym obciążeniu wilgocią, np. okolice kabiny prysznicowej czy wanny, zabezpieczamy na wysokość ok. 20 cm ponad poziom, do którego może dotrzeć woda w warunkach normalnej eksploatacji. Odwodnienia liniowe nie wymagają starannego uszczelnienia, gdyż same w sobie stanowią element wodoszczelny. MIT! Dość często spotykamy się z sytuacją, w której odwodnienie liniowe jest traktowane jak tradycyjny odpływ, który nie wymaga uszczelniania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku odwodnienia liniowego mamy do czynienia z zupełnie inną konstrukcją stref mokrych. Odwodnienie liniowe, jak każdy element narażony na działanie wody i wilgoci wymaga dodatkowego uszczelnienia – w tej kwestii nie ma miejsca na kompromisy. Hydroizolację odpływu liniowego rozpoczynamy od zdjęcia folii ochronnej dla zamocowania samoprzylepnej manszety uszczelniającej, którą przykładamy i dociskamy do podłoża. Następnie, manszetę wbudowujemy w drugą warstwę uszczelnienia np. za pomocą zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 523. Ważna uwaga: aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń warstwy uszczelniającej podczas prac okładzinowych, powierzchnie poziome powinny zostać uszczelnione dopiero po ułożeniu okładzin na ścianach. Warto pamiętać, by podczas montażu odpływu liniowego postępować dokładnie według instrukcji producenta. Jeśli w zestawie nie ma odpowiedniej manszety do rynny odpływowej, odpływ uszczelnia się elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro PU-FD wraz z siatką zbrojącą Sopro.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *