Budowanie zespołu a umiejętność komunikacji

Budowanie zespołu a umiejętność komunikacji

Dobry menedżer powinien umiejętnie przekazywać i formułować informacje. Oznacza to, że jego komunikaty powinny być formułowane nie tylko zrozumiale, ale też w taki sposób by wywierały wpływ na zmiany postawy pracowników – wzmacniały dobre cechy poszczególnych jednostek i całego zespołu i osłabiały złe lub przemodelowały je na cechy, z których można odnieść konkretne korzyści biznesowe.

Budowanie zespołu a umiejętność komunikacjiBudowanie zespołu polega więc głównie na skutecznej komunikacji. To na niej opiera się zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów. Właściwa komunikacja ułatwia zarządzanie stresem, a jednym z jej filarów jest asertywność. Więcej na ten temat doczytać można pod adresem – http://www.intra-biznes.pl/efektywnosc-indywidualna/

Szkolenia menadżerskie dla firm bardzo często skupiają się na komunikacji wewnętrznej, bo o ile do komunikacji z klientem firmy przykładają z reguły bardzo dużą wagę, o tyle komunikacja wewnętrzna bywa poważnie zaniedbywana.

Rola komunikacji w budowaniu zespołu

Komunikacja polega nie tylko na wysyłaniu komunikatów do pracowników (polecenia), ale i otrzymywaniu informacji zwrotnej. Właściwy przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu buduje pozytywne relacje, służy integracji i budowie zaufania. W takich warunkach łatwiej wzmacniać motywację pracowników. Warunki te sprzyjają też automotywacji.

Komunikacja może kształtować strukturę socjometryczną zespołu (wzajemne sympatie i antypatie jego członków), co z kolei pomaga na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń w postaci konfliktów i im podobnych zachowań.

Komunikacja wreszcie buduje pozycję lidera – osoby nieodzownej do efektywnego kierowania zespołem.

Similar Posts:

Leave a Comment