Ubezpieczenia na życie a wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenia na życie a wyłączenia odpowiedzialności

Na osobie wykupującej ubezpieczenie spoczywają nie tylko pewne prawa, ale także obowiązki. Nie wypełnianie ich grozi, że zakład ubezpieczeniowy może odmówić nam wypłaty pieniędzy. Są to tak zwane wyłączenia. Z ich zakresem każdy ubezpieczony może zapoznać się z dołączanych do polisy ogólnych warunków ubezpieczenia. Jakie wyłączenia są przez towarzystwa ubezpieczeniowe stosowane najczęściej?

Alkohol i inne substancje odurzające

Wypadki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających są zawsze umieszczane w wyłączeniach. Są stosowane nie tylko w polisach na życie, ale także w ubezpieczeniach dla kierowców (OC i AC). Powinna o tym pamiętać każda osoba, która po spożyciu alkoholu decyduje się na prowadzenie pojazdu. Zawierając umowę z ubezpieczycielem powinniśmy sprawdzić, ile prób dopuszcza nasz ubezpieczyciel. Zdecydowana większość podchodzi bardzo restrykcyjnie i wyłącza odpowiedzialność niezależnie od tego, jaki poziom alkoholu został stwierdzony we krwi osoby ubezpieczonej. Pamiętajmy także, aby sprawdzić, jak zakład ubezpieczeniowy traktuje wypadki do, których doszło po zażyciu pewnych grup leków.

Udział w zajęciach sportowym, które mają charakter ryzykowny

Pamiętajmy, że są towarzystwa ubezpieczeniowe, które mianem ryzykownej aktywności sportowej określają nie tylko uprawianie sportów ekstremalnych. Niektóre z nich nawet rekreacyjne pływanie kajakiem uważa za sport o ryzykownym charakterze. Mogą więc nie tylko podnieść składkę, ale także wyłączyć odpowiedzialność.

Akty terrorystyczne

Zdaniem wieku osób umieszczanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe aktów terroryzmu na liście wyłączeń odpowiedzialności jest zachowaniem abstrakcyjnym. Nie jest ono jednak pozbawione sensu w przypadku osób, które często podróżują w rejony świata, w których akty terrorystyczne nie należą do rzadkości. Pamiętajmy też, że takie zdarzenie mają coraz częściej miejsce także w wielu krajach Europy. Zanim podpiszemy umowę, poprośmy, aby zostało bardzo jasno określone, czy ubezpieczyciel ma na myśli udział czynny czy bierny.

Similar Posts:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *