Latest Posts

Rynek pracy spawacza

Rynek pracy spawacza

Skoro spawacz zajmuje się poprawnym złożeniem wszelkich stalowych konstrukcji, to jego miejsce pracy znajduje się praktycznie wszędzie tam, gdzie znaleźć można te konstrukcje, a więc na placach budowy, w halach, fabrykach, a także na terenie kolei.